Nə üçün Python?

Müəllimlərimiz Şəhriyar Rzayev və Elşad Ağayev Python proqramlaşdırma dili, Tech Academy və düşərgə {bootcamp} tədris metodu barədə məlumat verir!


160 views