Python - MySQL Server

Python ilə MySQL Server / Client protokolunu başa düşmək İyun ayının 27-də keçirilən Meetup-da növbəti mövzular müzakirə edildi: - WireShark ilə MySQL native client ilə server arasında baş verən paket mübadiləsini araşdırmaq - Qısa olaraq MySQL Server / Client protokolunun rəsmi dokumentasiyası ilə tanışlıq

- Heroku ilə qısa tanışlıq

- Python dilində socket vasitəsi ilə TCP klientin yaradılması

- Python dilində baytlarla necə işləmək

- Python dilinin standard hashlib kitabxanasından SHA1 funksiyası ilə tanışlıq

- Terminalda səliqəli user interfeysin yaradılması üçün inquirer modulu ilə tanışlıq

- Terminalda cədvəllərin yaradılması üçün TerminalTables modulu ilə tanışlıq


40 views