İDARƏ HEYƏTİ

Mammad Karim

İdarə heyətinin üzvü

Garib Mehdiyev

Founder & İdarə heyətinin üzvü