İDARƏ HEYƏTİ

mammad.jpg
Mammad Karim

İdarə heyətinin üzvü

garib.jpeg
Garib Mehdiyev

Founder & İdarə heyətinin üzvü