DİSTANT TƏDRİS PROQRAMLARI

PROQRAMLAŞDIRMA

online-learning-768x512.jpg

Nə üçün

proqramlaşdırma?

İnkişaf edən və sürətlə qloballaşan dünyada ehtiyaclar çox tez dəyişir. Hazırda işlədiyimiz peşələrin və istifadə etdiyimiz əşyaların böyük bir hissəsinə hesablamalara görə gələcək 10ildə tamamilə ehtiyacımız qalmayacaq. Zaman sürətlidir, lakin seçimlərin gücünü və ətrafa təsirini başa düşmək uğura aparan ilk addımdır.

 

Proqramlaşdırma gələcəyin dili hesab edilir, və bir çox sahəni öyrənməyə başlamaq üçün açar vasitədir. Siz proqramlaşdırmanı öyrənməklə gələcəyiniz üçün ən geri gönümlü investisiya edə bilərsiniz,lakin bizimlə öyrənsəniz siz bir-başa

gələcəyinizi inşa edəcəksiniz. 

Nə üçün seçiminiz biz olaq?

Biz ən yaxşı tədris proqramını ən yaxşı dərs metodikası ilə ən uyğun müddət və qiymətə tədris edirik. Bu yolda biz sizə vaxt və pul itkisinin qarşısını almaq üçün real təcrübəyə əsaslanan və bazarın tələblərini ödəyən proqram, sahəsində təcrübəli proqramistlərin və mentorların dəstəyi, 24 saat açıq labarotoriya, və ən əsası, diqqət və keyfiyyət vəd edirik. 

FULL STACK PYTHON

Dərs saatları:Ümumi 400 saat (10:00 - 18:00)
Proqram:Full Stack Python kodlaşdırma düşərgəsində Python proqramlaşdırma dili, Django framework, MySQL, MongoDB, Celery, RabbitMQ, Docker, JavaScript ES6, DOM, JQuery, ReactJS, Redux, HTML5, CSS3, Bootstrap kimi lazımı texnologiyalar öyrədilir.
download.jpeg
tile-resources-distance-learning_tcm7-27

FRONT END

PROQRAMLAŞDIRMA

Dərs saatları:Ümumi 200 saat (10:00 - 18:00)
Proqram:JavaScript ES6, HTML5, CSS3, ReactJS, Ajax, DOM, JQuery, Redux, Bootstrap

PYTHON BACK END

PROQRAMLAŞDIRMA

Dərs saatları:Ümumi 200 saat (10:00 - 18:00)

Python proqramlaşdırma dili, Django framework, MongoDB, RabbitMQ, MySQL və Docker,Döngülər, Rəqəmlər, operatorlar və şərhlər, Şərti ifadələr və boolean, Siyahılar (Lists), Lüğətlər (Dictionaries), Dəstlər (Sets), Kortejlər (Tuples), İteratorlar və Generatorlar, Funksiyalar və lambda, Dekoratorlar, Obyektyönlü, Programlaşdırma (OOP)

Working from Home