DATA MÜHƏNDİSLİYİ

Təlimlərdə iştirak üçün

indidən qeydiyyatdan keç. 

Data Engineering

İxtisasartırma kursu

12 həftədə Data mütəxəssisi ol!

 Dərs saatları: Ümumi 32 saat (19:00 - 21:00)
 
 
Proqramlar: Tədris proqramında “Big Data” ilə əlaqəli ilkin məlumatlar, Hadoop ekosisteminə giriş, Hadoop fayl sisteminin (HDFS) çalışma prinsipi, Spark proqramlaşdırılması, Pig və Hive komponentlərin arxitekturası və onları istifadə edərkə məlumatlarla çalışma, Cassandra, HBase və MongoDB kimi NoSQL məlumat bazalarının arxitekturası və işləmə prinsipi, eyni zamanda Hadoop ekosisteminin əsasını təşkil edən YARN, Tez və Zookeper komponentlərinin çalışmasını, məlumat ötürmək üçün istifadə olunan Kafka sistemi və Big Data mühitinin əsas komponentlərini özündə birləşdirən Cloudera sistemi ilə çalışma göstəriləcəkdir